Arboristika - komplexní péče o zeleň

Praktická arboristika - Rizikové kácení stromů, profesionální ošetření stromů, statické zajištění korun stromů vazbami, výsadba stromů, frézování pařezů, likvidace dřevního odpadu.

Management sídelní zeleně - Hodnocení stavu stromů, pasporty a inventarizace zeleně, dendrologické průzkumy, oceňování stromů, administrace projektů, poradenství.

Sadové a vegetační úpravy - Údržba zeleně měst a obcí, zakládání veřejné zeleně, rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů (aleje, parky, zahrady), péče o památné stromy.

Výškové práce - mytí oken a fasád, opravy a nátěry střech a fasád, bourání a opravy komínů, manipulace ve výškách, základnové stanice