Praktická arboristika - rizikové kácení stromů, profesionální ošetření stromů řezem, stříhání živých plotů a keřů, statické zajištění korun stromů vazbami, výsadba stromů, frézování pařezů, likvidace dřevního odpadu

Sadové a vegetační úpravy - údržba zeleně měst a obcí, zakládání veřejné zeleně, rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů (aleje, parky, zahrady), péče o  památné stromy

Management sídelní zeleně - hodnocení stavu stromů, pasporty a inventarizace zeleně, dendrologické průzkumy, oceňování stromů, administrace projektů, poradenství

Výškové práce - práce ve výškách pomocí horolezecké techniky