Naše služby

Péče o stromy
 • Rizikové kácení stromů
 • Prořezávání stromů
 • Výsadba stromů
 • Instalace a kontrola bezpečnostních vazeb
Údržba zeleně
 • Údržba zeleně měst a obcí
 • Sadové a vegetační úpravy
 • Péče o památné stromy
 • Frézování pařezů
 • Štěpkování dřevní hmoty
Projektová činnost v arboristice
 • Hodnocení stavu stromů
 • Pasporty a inventarizace zeleně
 • Dendrologické průzkumy
 • Oceňování stromů
 • Technický dozor investora
 • Poradenství